Soukromá škola karate VAKADO
ÚvodAktualityKalendářO VAKADOTrenérO karateZkouškyNáborCeníkPodmínkyRozvrhZpravodajMasážeOdkazySponzořiPolitikaKontakt
O Karate

Zobrazit vše

Historie Karate
Historie karate –...
Historie karate –...
Shotokan
Dům vlnících se borovic
Změna písemného označení...
Shotokan karate
Historie a změny stylu...
Základní koncepce...
JKA
JKA a universita Takushoku
Shoto-Kai
O karate všeobecně...
Pravidla chování
Pět principů REIKI
DOJOKUN
SHOTO NIJUKUN
Srdce
Sedm zásad mysli Bušido...
Dokukódó
POZDRAV V KARATE
DOJO, KARATE GI
OBI - PÁS KARATE
DOJO-MÍSTO PROBUZENÍ...
PŘEDPISY PRO BUDOKU-KARATEKU
Technika
Základní principy...
Důležitost držení...
HIKITE
4 x 4 PRINCIPY V BOJOVÝCH...
Kata
SHOTOKAN KATA
Kumite
Načasování v kumite
Bojová umění
TRADIČNÍ KARATE-DO
JUDO...
Jiu-Jitsu
Mistři bojových umění
Gichin Funakoshi
Masatoshi Nakayama
HIDETAKA NISHIYAMA
Jigoro Kano
šermíř Šinmen Musaši...

4 x 4 PRINCIPY V BOJOVÝCH UMĚNÍCH

V bojových uměních se snažíme přemoci soupeře prostřednictvím bojové techniky, tedy pomocí dovednosti. Když tato dovednost schází, technika se stává neúčinnou. Aby daná technika byla skutečně účinná, musí v ní být zachovány určité principy, jak v boji správně používat své tělo.

Mezi základní principy patří následující čtyři: správný postoj, správná geometrie těla, správný dech, soustředěná mysl.

Na těchto čtyřech základních principech jsou založeny veškeré techniky dobrého bojového umění a to bez ohledu na to o jaký styl či druh bojového umění se jedná. Pouze tehdy, když jsou tyto 4 základní principy zachovány, jsme schopni dosáhnout stavu aiki, tedy harmonie mezi vnitřní silou – ki a vnější fyzickou silou.

Princip číslo 1 – reakce o podložku (správný postoj a tlak chodidel do podložky):

Správný postoj je princip, který se zabývá správnou polohou chodidel a jejich tlakem na podložku. Síla, kterou v technice vyvineme, je přímo úměrná tlaku chodidel směrem k zemi. Veškerá síla, kterou chceme vyvinout, závisí na tlaku chodidel vůči podložce - myslí se tím síla působící směrem od těla, například síla daná do úderu, nebo kopu, ale také síla kterou vychylujeme a nadzvedáváme soupeře při hodu. Když chceme nasměrovat sílu směrem dopředu, musíme zatlačit chodidly směrem vzad. A naopak, když chceme nasměrovat sílu směrem dozadu, musíme zatlačit chodidly směrem dopředu. Síla jakékoliv použité techniky, je reakcí na sílu vyvinutou tlakem chodidel do podložky v opačném směru. Vlastně se jedná o zákon akce a reakce aplikovaný na údery, kopy a další techniky v bojovém umění. Je-li náš postoj špatný a nejsme tak schopni vyvinout odpovídající tlak chodidel do podložky požadovaným směrem, potom jsou i naše techniky slabé a špatné a tedy neúčinné. Budeme-li si při cvičení neustále uvědomovat tento princip a postupovat s ním v souladu, dodá to našim technikám potřebnou sílu.

Princip číslo 2 – správná geometrie těla

Jestliže tlak chodidel do podložky je prvním předpokladem správné a silné techniky, potom správná tělesná geometrie na tento předpoklad bezprostředně navazuje. Chceme-li sílu vycházející ze správného postoje přenést do technik, musíme zaujmout takovou polohu těla a končetin vůči tělu, tedy tělesnou geometrii, která tento přenos síly do technik umožní bez zbytečných ztrát. Pouze určité geometrické parametry, tedy postavení kloubů v rámci určitých úhlů, zajistí správnou techniku. Bude-li se tělo pohybovat mimo tyto správné geometrické parametry, technika se stává slabou a neúčinnou. Správně provedená technika by se ale měla pohybovat pouze v rámci těchto správných geometrických parametrů. K výuce funkční techniky v rámci správné tělesné geometrie slouží cvičení zaměřená na technický rozvoj a to od cvičení jednotlivých nejzákladnějších technik až po prostorově a koordinačně složitá cvičení forem, tedy kata. Kata učí provádět jednotlivé pohyby a pohybovat tak tělem pouze v rámci takovýchto správných geometrických parametrů. Cvičení sestav – kata, kde je velké množství technik na sebe různým způsobem navazujících a to do různých směrů, tak představuje vrcholnou formu nácviku technik (kromě dalších aspektů, které cvičení kata zahrnuje).

Princip číslo 3 – správné dýchání

Správné dýchání je důležitý faktor ovlivňující techniku. Správný nádech je veden až do oblasti hara, tedy pomyslného středu těla (tanden), prostřednictvím břišních svalů. Zůstává-li nádech pouze v hrudníku, tedy prostřednictvím pouze hrudních svalů, stává se dech povrchní a oslabuje tělo. Není správné vydechovat veškerý vzduch ven z plic, je vhodné si ponechat rezervu alespoň jednu třetinu. Je potřeba trénovat spodní dýchání, kdy je nádech veden až do středu těla – tanden, potom zůstává tělo silné. Naopak při povrchním dýchání a když se tělo dostane do kyslíkového dluhu a člověk lapá po dechu, je tělo oslabeno – takovémuto stavu je potřeba se vyhnout.

Princip číslo 4 – soustředěná mysl ( zanshin )

Schopnost udržet svojí mysl neustále soustředěnou, umožňuje využít ostatních principů jak v tréninku, tak i v boji se soupeřem. Pouze při 100% soustředění pozornosti, což je v bojovém umění nazýváno zanshin (zanšin), jsme schopni bleskurychle reagovat na soupeře a neporušit při tom žádný jiný princip správného použití těla v boji.

4 x 4 principy

Označení výše popsaných principů jako 4 x 4, zdůrazňuje skutečnost, že každý jednotlivý princip, v sobě zahrnuje i zbývající tři principy. Není-li zaujat správný postoj, potom nelze dodržet ani správnou tělesnou geometrii. Je-li náš dech špatný, potom je naše tělo oslabeno, což vyrušuje naší pozornost a soustředěná mysl se vytrácí. Je-li naše mysl rozptýlena, potom i v postoji a geometrii těla snadno chybujeme, což vede k dalšímu oslabení těla a rozptýlení naší pozornosti. Je-li naše tělo takto oslabeno, potom nejsme schopni úsporných pohybů, zrychlujeme dech a dostáváme se do stavu, kdy lapáme po dechu. V takovém okamžiku je naše tělo velice slabé a pro soupeře je jednoduché zaútočit. Naopak, podaří-li se nám udržet všechny výše uvedené principy, dosahujeme stavu aiki a pro soupeře je obtížné nalézt v naší obraně slabé místo a není schopen úspěšně rozvinout svůj útok.

Pro nás je tedy důležité udržet všechny 4 výše popsané principy, aby naše tělo a naše techniky byly silné a to jak v obraně, tak i v útoku. Naopak, budeme se snažit narušit výše popsané 4 principy u našeho soupeře a tím jeho tělo oslabit. Můžeme například vyrušit soupeře z jeho koncentrace a rozptýlit tak jeho pozornost, nebo narušit jeho stabilitu a nebo se snažit donutit soupeře ke změně rytmu jeho dechu. Kryty a další obranné akce v bojovém umění, jsou často konstruovány tak, aby narušovaly výše popsané 4 principy. Jakmile má soupeř porušeny tyto jednotlivé body, je pro nás snadné najít v jeho obraně mezeru. Toto je důležitá strategie bojového umění.