Soukromá škola karate VAKADO
ÚvodAktualityKalendářO VAKADOTrenérO karateZkouškyNáborCeníkPodmínkyRozvrhZpravodajMasážeOdkazySponzořiPolitikaKontakt
O Karate

Zobrazit vše

Historie Karate
Historie karate –...
Historie karate –...
Shotokan
Dům vlnících se borovic
Změna písemného označení...
Shotokan karate
Historie a změny stylu...
Základní koncepce...
JKA
JKA a universita Takushoku
Shoto-Kai
O karate všeobecně...
Pravidla chování
Pět principů REIKI
DOJOKUN
SHOTO NIJUKUN
Srdce
Sedm zásad mysli Bušido...
Dokukódó
POZDRAV V KARATE
DOJO, KARATE GI
OBI - PÁS KARATE
DOJO-MÍSTO PROBUZENÍ...
PŘEDPISY PRO BUDOKU-KARATEKU
Technika
Základní principy...
Důležitost držení...
HIKITE
4 x 4 PRINCIPY V BOJOVÝCH...
Kata
SHOTOKAN KATA
Kumite
Načasování v kumite
Bojová umění
TRADIČNÍ KARATE-DO
JUDO...
Jiu-Jitsu
Mistři bojových umění
Gichin Funakoshi
Masatoshi Nakayama
HIDETAKA NISHIYAMA
Jigoro Kano
šermíř Šinmen Musaši...

Kata

Dnes je mnoho nedorozumění okolo kata. Lidé, kteří přijdou do dojo se ptají na co jsou kata a bohužel mnoho instruktorů nezná správnou odpověď. Laikům se může zdát, že nemají význam pro využití v boji. Z této neznalosti pramení nahrazování principů v moderních bojových sportech přidáváním působivých gymnastických pohybů či cvičení na hudbu. Jsou to smutné příklady zahození znalostí, které byly shromaždovány celé generace do formálních kata.

Kata je srdcem karate a cokoliv co známe, známe z kata.

Kata je symbol principů. Staří mistři vytvořili kata jako výsledky zkušeností ze skutečných bojů, seskupili nezvratné principy do formálních kata a my je musíme rozluštit během cvičení. Některé myšlenky nemůžeme pochopit pouze slovním vysvětlením. Stejně jak je můžeme různě vyjádřit, tak je také člověk svým vlastním rozumem různě pochopí.

Je prospěšné použít vědu k vysvětlení dynamiky technik, ale to nestačí. Člověk může napodobit techniku, bude to však pouze vnější forma bez procítění. To znamená, že není nutné v boji vždy analyzovat situaci a reagovat danou technikou, ale reagovat přes cítění, přímo přes nervový systém v páteři s nacvičenou akcí.

Kata znamená svobodu pohybu, i když vypadá, že omezuje. Jejím cílem je svoboda a my ji můžeme dosáhnout, protože nás učí vedení energie v různých směrech s nejvyšším výkonem.

Kata nám nabízí ideální podmínky pro učení technik, dokud se neodnaučíme špatné návyky. Se silným vlivem jako je protivník jsme pod tlakem a je těžké provést správně techniku. Naše špatné návyky se tedy budou zvětšovat.

Kata slouží k fyzickému rozvoji. V kata cvičíme velký rozsah pohybu, synchronizování s dechem a tělo se vždy pohybuje jako kompaktní celek na zemi. Kata udržuje tělo elastické, silné, uvolněné a vypracovává jej harmonickým způsobem, proto může být karate praktikováno až do vysokého věku. Také vyvážený trénink obou stran zajistí rovnováhu vývoje, který pomáhá v předcházení zranění.

Kata je univerzální trénink pro všechny. Když cvičíme jiu-kumite (volný boj) nebo kumite na soutěži, mnoho z nás má sklon ke dvěma nebo třem technikám, které jsou naše oblíbené (tokui waza), ale v kata se procvičuje mnoho vhodných technik pro sebeobranu. Jiný aspekt tohoto bodu je, že pokud je cvičení omezeno pouze na oblíbené techniky, tak nemůže dojít k rozvoji v tradičním karate.

Kata jako trénink mentální kontroly. Kata je duševní cvičení a to je základ kata. Správný duch musí být představen ve správném následování principu maximální výkonnosti. Musíte být ve správném mentálním stavu, aby bylo cvičení účinné, pozornost nemůže být zaměřena pouze na mechaniku kata, ale na harmonickou spolupráci mysli a těla. Kata nám pomáhá se přenést nad mechanickou reakci na různé okolnosti, můžeme dospět na úroveň "neúmyslné" reakce, u které nevíme jaká vůbec bude dokud ji neprovedeme. Pomocí kata se můžeme přenést nad techniky, takže karate se stává "uměním bez umění" a to je mistrovská úroveň.

SHOTOKAN KATA

Patnáct původních kata

Tyto kata se považují základ karate někdy označovaného jako styl shotokan. Těchto patnáct kata přejmenoval, upravil a vyučoval Gichin Funakoshi, když přišel z Okinawy do Japonska a považoval je za ucelený systém na celý život. Obsahuje převážně kata linie shorin-ryu, ale jsou zde zastoupeny i základní principy linie shorei-ryu což dokazuje i tvrzení mistra Funakoshi, že karate je pouze jedno.

 
Základní kata

Jsou někdy také nazývaná jako žákovské, protože jejich zvládnutí se požaduje při zkouškách na stupně kyu.

Heian Shodan ... Starý název Heian kata byl Pinan a tato kata byla původně až druhá jmenovala se tedy Pinan Nidan. Heian znamená v japonštině mírumilovný nebo je to také název období v dějinách Japonska. Změnu pořadí a názvů všech kata provedl Gichin Funakoshi, aby byly srozumitelnější pro Japonce. Tyto kata pochází z linie shorin. Zpravidla je to první kata, kterou se učí začátečníci. Obsahuje základní kryty, údery a přemisťování do všech směrů.

Heian Nidan ... Tato kata byla původně první, tedy Pinan Shodan. Všechny kata Pinan vytvořil mistr Yasutsune Itosu, učitel Gichina Funakoshiho, když se karate zavádělo na okinawských školách jako tělocvik. Pinan kata jsou složeny ze základních principů kata Bassai (Passai) a Kanku (Kushanku).

Heian Sandan ... Kromě budování síly pomocí rychlých pohybů těla jako v předcházejících dvou jsou v této kata použity i pomalé techniky.

Heian Yondan ... Kombinace předcházejících principů získání síly a přidání některých dalších technik.

Heian Godan ... Přidání obloukových úderů a výskoku. Shrnutí všech základních principů linie shorin-ryu.

Tekki Shodan ... Původní název byl Naifanchi a pocházejí z linie shorei. Tekki v japonštině znamená železný kůň. Celá kata se provádí na přímce a v postoji Kiba-dachi. Každý karatista, který se chce správně naučit postoj Kiba-dachi by měl procvičovat kata Tekki, zároveň lze z těchto kata pochopit jeden z principů dynamiky těla a to vibrace.

 
Pokročilá kata

Tyto kata jsou zařazena do zkušebních řádů na vyšší žákovské technické stupně a také je jejich zvládnutí požadováno při zkouškách na první a druhý mistrovský stupeň dan.

Bassai Dai ... Staré jméno bylo Passai-Dai. Bassai znamená vniknutí do pevnosti, dai znamená velká z páru. Tato kata je pokládána za jeden z pilířů karate známého jako linie shorin-ryu. Obsahuje velké množství rychlých technik, které využívají rotace boků jako principu získání síly v technikách.

Jion ... Jion je původní název kata z linie shorin-ryu. Název se shoduje se jménem jednoho chrámu v Japonsku. Kata zdůrazňuje rychlé a přímé techniky protiútoku.

Enpi ... Staré jméno kata je Wan-shu. Také tato kata je z linie shorin-ryu. V překladu Enpi znamená letící vlaštovka. Pohyby v kata jsou velice rychlé a zdůrazňují maximální rychlost práce boků v technikách. Je určena pro lidi s rychlými pohyby a reakcemi, zároveň je vhodná k zlepšení pohybů u cvičenců, kteří mají pomalé a těžkopádné pohyby.

Kanku-Dai ... Kata kushanku byla podle historiků přivezena na Okinawu přímo z Číny. Později byla značně pozměněna a byly vytvořeny různé verze. V linii shorin se od mistra Azata a Itosu dostala až k mistru Funakoshimu a ten ji přejmenoval na Kanku. Což v překladu znamená pohled na nebe. Kanku-dai je první z páru a obsahuje velké množství rozmanitých technik. Podle mistra Itosu kata Passai a Kanku obsahují všechny principy karate, které vyučoval.

 
Kata požadovaná na 3. dan

Zvládnutí jedné kata z následujících je požadováno při zkouškách na třetí mistrovský stupeň. Výběr záleží na zkušebním komisaři.

Hangetsu ... Původní název, pod kterým se cvičí ve školách linie shorei, je Sei-Shan. Mistr Funakoshi ji zařadil do systému, aby karatisté pochopili základní principy této linie. Jméno Hangetsu znamená půlměsíc. Zatímco v linii shorin převládají postoje s venkovním napětím tak v linii shorei jsou to postoje s vnitřním napětím, které jsou v této kata zastoupeny postoji hangetsu-dachi a neko-ashi-dachi.

Jitte ... Tato kata je opět z linie shorin-ryu. Název kata znamená deset rukou. Kata je zaměřena na obranu a použití síly. Je určena pro lidi s větší muskulaturou a pomalejšími pohyby, zároveň je vhodná pro zlepšení využití síly těla u karatistů s dynamickými pohyby a menší svalovou hmotou.

Gankaku ... Dříve se jmenovala Chin-To a je z linie shorin. Gankaku v překladu znamená jeřáb na kameni. Tato kata je také prováděna na přímce. Zdůrazňuje rovnováhu, obsahuje mnoho postojů na jedné noze.

Tekki Nidan ... Další náročnější pohyby a opět jako v Tekki shodan je celá kata prováděna v Kiba-dachi.

Tekki Sandan ... Poslední z kata řady Tekki. Více pohybů, které využívají práci svalů čili kontrakce a expanze oproti předcházejícím, které využívaly v převážné míře dynamiku těla, nejvíce vibraci.

Přídavná kata:

Ni-Jyu-Shi-Ho ... Kata pochází také z linie shorin a její starý název je Ni-sei-shi. V překladu Nijyushiho znamená dvacet čtyři kroků. Obsahuje postoje s vnějším i vnitřním napětím, také obsahuje větší počet pomalých technik.

Chin-Tei ... Japonský název znamená zvědavé ruce. Tato kata pochází z linie shorin-ryu.

So-Chin ... Název je stejný jako jméno postoje, v kterém se cvičí skoro celá kata. Pochází z linie shorei a její název se shoduje se starým. Traduje se, že postoj Sochin-dachi vznikl z Kiba-dachi změnou směru jedné nohy. Kata je vhodná pro karatisty s větší svalovou sílou. Je výborná pro porozumění práce těla v postoji Sochin.

Mei-Kyo ... Kata Meikyo pochází z linie shorin a její název lze přeložit jako jasné zrcadlo. Existuje několik modifikací s různými kryty podle učitele, který ji vyučuje.

Unsu ... Unsu pochází z linie shorin a její staré jméno je Un-Shu. Unsu v překladu znamená ruce v mracích. Je to velice rychlá kata, obsahuje velké množství různých technik prováděných při otáčení těla až o 360 stupňů. Je vhodná pro karatisty s velkou dynamikou pohybu.

Bassai-Sho ... Druhá kata z páru kata Bassai. Sho znamená menší z páru a pochází z linie shorin. Je podobná Bassai-dai, ale obsahuje více technik otevřenýma rukama.

Kanku-Sho ... Druhá kata z páru kata Kanku. Také tato kata pochází z linie shorin-ryu. Je podobná Kanku-dai, ale obsahuje méně obloukových technik.

Ji-in ... Druhá kata do páru s Jion. Starý název se shoduje s novým a znamená název chrámu v Japonsku. Opět jako v Jion jsou zdůrazněny rychlé a přímé techniky.

Wan-Kan ... Pochází z linie shorei, starý název je shodný s novým a znamená předloktí. Je to krátká kata, ale náročná protože se v ní často střídají různé postoje s rozdílným napětím

Go-Jyu-Shi-Ho-Sho ... Kata pochází z linie shorin a její starý název byl U-Sei-Shi. Nový název znamená padesát čtyři kroků. Kata Gojyushiho jsou nejdelší a obsahují mnoho technik s použitím kontrakce a expanze svalů jako zdroje síly.

Go-Jyu-Shi-Ho-Dai ... Je velmi podobná druhé kata, ale obsahuje techniky s použitím nukite a techniky na chudan.

 
Rituální aspekt kata, Co je "Kata smrti"

Jeden ze zvláštních aspektů kata, jehož používání je spíše okrajové a dne se již zřejmě téměř nevyskytuje. Rituální kata znají a praktikují snad jen jisté ortodoxní školy, zatímco v současném pojetí by bylo jejich použití vzácností. Kata jako rituální prvek jsou charakteristické svým nábožensko-mystickým vyjádřením vědomí. Rituální kata jsou převážně náboženským rituálem ,současně se zvláštním záměrem. Je jen malý počet rituálně zaměřených kata, které slouží výhradně a jen pro tento účel

Technické provedení takové kata, tj. její sekvence, není v žádném případě vždy standardní , čímž se liší od ostatních praktikovaných kata. Podle tradice těchto ortodoxně zaměřených škol, když je učitel na smrtelné loži, provádí jeho žáci nepřetržitě tzv. ,,KATA SMRTI,, a to zároveň s náboženskými prosbami dojití věčného klidu jeho duše. Tato kata se provádí ještě jednou a naposledy při jeho pochování jako vyjádření nejhlubšího smutku. V těchto ortodoxních školách byl takto provedený pohřeb významné osobnosti projevem mimořádné úcty k tomuto člověku.

Kata smrti se prováděla pouze v přísně určených podmínkách ,individuálně ,nebo i kolektivně . Mimo tyto přesně vymezené poměry bylo přísně zakázáno tuto kata provádět . Věřilo se že její provádění mimo určené podmínky by bylo nebezpečné pro ty, kteří by tento přísný zákaz porušili.

Při pohřbu svého učitele mohli jeho žáci také provést jeho nejoblíbenější kata, kterou byla prostoupena celá jeho podstata.

(Autor článku: Pavel Znamenáček)