Soukromá škola karate VAKADO
ÚvodAktualityKalendářO VAKADOTrenérO karateZkouškyNáborCeníkPodmínkyRozvrhZpravodajMasážeOdkazySponzořiPolitikaKontakt
O VAKADO

Zobrazit vše

Historie
Prehistorie
Historie soukromé školy...
Zásluhy VAKADO o rozvoj...
Současnost
Tréninky - věkové...
Bodování VAKADO
Výchovné programy
Zkoušky
Závodní činnost
Semináře
Tréninky o prázdninách
Letní tábory
Soukromé prázdniny...
Vánoce s VAKADO
Silvestr VAKADO
Bojovky v přírodě
Šípková
Akce pro veřejnost
DEBUŠ - Den bojových...
Běh na 400 délek
Miss kimono
Přednášky a besedy
Ostatní akce
Výstava kočárků
Cvičení venku
Finále 1. ročníku...
Jízda na vozítkách...

Výchovné programy

Soukromá škola karate VAKADO zahrnuje do své činnosti kromě tělovýchovy a závodů také výchovné programy. Během své historie vyhlásila a uskutečnila tyto roční programy:

1. Protidrogová prevence

2. Pitný režim sportovce

3. Poznej svoje město a okolí

4. Životní prostředí, čisté město, třídění odpadů

Program protidrogové prevence
Trilogie: „Stop drogy“ „Sportem proti drogám“ „Za život bez drog“

Škola karate „VAKADO“ započala programy protidrogové prevence z vlastní iniciativy v roce 1996 pod názvem „Stop drogy“ Nutno říci, že v té době „VAKADO“ předešla městský i okresní úřad, kde podobné projekty nebyly ještě rozjeté. Marně se tehdy trenér chtěl k podobnému programu připojit, pomoci, navázat. Naopak se odnesl negativní zkušenosti. Brzy se však situace zlepšila a programy podpořilo také finančně město Kutná Hora. Program pokračoval v roce 1998 mottem „Sportem proti drogám“ a potřetí škola VAKADO navázala na předchozí léta v roce 2002 mottem „Za život bez drog“. Na rozdíl od různých „chytrolínů“, kteří žádost o peníze na protidrogovou prevenci zdůvodňovali obecnou větou: „ …My tím, že sportujeme, vyplňujeme mladým lidem čas, tak je odvádíme od drog…“, prováděla škola „VAKADO“ konkrétní činy: diskuse o tomto problému přímo na trénincích i oddílových akcích, účast na závodech s mottem „Stop drogy“, vlastní závody se stejným mottem, výstavy vlastních protidrogových prací z let minulých, vytváření nových protidrogových děl především formou básní a výkresů, výjezdové semináře do menších obcí s protidrogovým programem propojeným se cvičením.

Básně 1996,Básně 1998,Básně 2002
 
 
Program pitný režim

Pitným režimem jsme se zabývali prakticky hlavně v počátcích cvičení pod TJ Rudá Hvězda, kdy jsme trénovali tak intenzivně, že množství vypocené vody za jeden trénink překračovalo litr. Když jsem po letech program Pitný režim vyhlásil již v soukromé škole a mezi dětmi, šlo více o osvětu co pitný režim je, co pít, co nepít, jak často a v jakém množství během tréninku, po něm a mimo něj. Podařilo se mi za reklamu sehnat od firmy Pinelli s.r.o. ve Svobodné vsi u Žehušic pět druhů pro děti vhodných nápojů z jejich výrobního sortimentu. Získal jsem plechovky za několik tisíc Kč. Tyto nápoje dostávaly děti na trénincích zdarma jako pozornost.

 
Program poznej svoje město a okolí

Program spočíval v navštívení expozic v kulturních památkách v Kutné Hoře, pořizování dokumentace z těchto akcí a výroba upomínkových plakátů. Dva plakáty zde uvádím. Za úspěch považují, že se mi tehdy povedlo přesvědčit personál, že nám dovolil focení mezi vzácnými exponáty. Posadit dvě děti do vzácné truhly se již těžko dnes někomu podaří, i když jsem na dno chránil složenou dekou. Stejně tak sundat z podstavců dřevěné sochy andělů, aby se promíchaly s našimi dětmi z přípravky.

 
Program „Životní prostředí, čisté město, třídění odpadu“

Nový program od roku 2002 má za úkol působit na děti a mládež při vztahu ke krajině, čistotě města a životnímu prostředí. V rámci tohoto programu probíhá mnoho brigád, kdy děti čistí přírodu, likvidují černé skládky a třídí sebraný odpad. Sběr probíhá také v lokalitách městského sídliště. Třídění odpadů je věnována pozornost také na všech letních táborech. Při sběru je s úspěchem aplikován zlepšovák VAKADO: děti používají nerezové kleště (původně vyrobené na dorty, nebo obracení masa), které umožňují důstojný, bezpečný, hygienický a pohodlný sběr větších ale i velmi drobných předmětů. To je velmi důležité, neboť při práci jsme například narazily také na použité injekční stříkačky - tak se dokonce oba programy prolnuly: drogy + prostředí.

Plnění výchovných programů je zdokumentováno na krásných obrázcích. Osvětu výchovných programů zajišťuje škola VAKADO ve svých vývěskách, vlastním měsíčním Zpravodaji a v tisku. Všichni, kteří se na plnění výchovných programů podílejí jsou odměněni průběžně i slavnostně koncem roku.