Soukromá škola karate VAKADO
ÚvodAktualityKalendářO VAKADOTrenérO karateZkouškyNáborCeníkPodmínkyRozvrhZpravodajMasážeOdkazySponzořiPolitikaKontakt
O VAKADO

Zobrazit vše

Historie
Prehistorie
Historie soukromé školy...
Zásluhy VAKADO o rozvoj...
Současnost
Tréninky - věkové...
Bodování VAKADO
Výchovné programy
Zkoušky
Závodní činnost
Semináře
Tréninky o prázdninách
Letní tábory
Soukromé prázdniny...
Vánoce s VAKADO
Silvestr VAKADO
Bojovky v přírodě
Šípková
Akce pro veřejnost
DEBUŠ - Den bojových...
Běh na 400 délek
Miss kimono
Přednášky a besedy
Ostatní akce
Výstava kočárků
Cvičení venku
Finále 1. ročníku...
Jízda na vozítkách...

Akce pro veřejnost

Mimo péči o své klienty pořádá škola VAKADO také akce pro veřejnost. Příkladem je "Běh na 400 délek tělocvičnou". Kromě diplomu s potvrzením výkonu, jeho délkových a časových hodnot a s podpisem trenéra VAKADO a významné osobnosti české a světové atletiky paní Jarmily Kratochvílové, obdrželi všichni, kteří doběhli také finanční prémii.

DEBUŠ - Den bojových umění pro školy

Nápad uspořádat tuto akci vznikl přímo v kanceláři starosty Kutné Hory, když jsme řešili možnost spolupráce města a soukromé školy karate VAKADO. Jmenovitě děkuji panu starostovi RNDr. Ivo Šancovi CSc. a paní místostarostce Mgr. Daně Vepřkové. Cílem akce bylo zpřístupnit veřejnosti náš trénink karate, předvést ukázky a zapojit žáky kutnohorských škol do tréninku formou soutěží, aby si cvičení sami vyzkoušeli. První akce se konala v „naší“ tělocvičně ZŠ Jana Palach v úterý 24.6.2014. Zapojili jsme všechny čtyři naše věkové skupiny. Ukázky náplně svých tréninků postupně předvedli děti z mladší přípravky, ze starší přípravky, mládežníci ze základní skupiny a také se prezentovala skupina dospělých. Obrázky z 1. a 2.ročníku jsou na plakátech níže. Přiložená Zpráva dokumentuje koncepci akce z hlediska postupu od jednoduché motoriky ke složitější a od obecné ke speciální.

Zpráva

 

Běh na 400 délek

Před startem
400 délek před námi
Rozhodčí počítají obrátky
Vítěz
Jan Vališ, Jarmila Kratochvílová
V cíli
Odměny všem
Úspěšní rekordmani

Jistě jste zvědaví, jak dopadla tato zajímavá disciplína, kterou vymyslela soukromá škola karate VAKADO a symbolicky ji uskutečnila v Čáslavi, městě atletů, kolébky Jarmily Kratochvílové a Lídy Formanové.

Přihlásili se 3 žáci VAKADO a 3 zájemci ze sportovní veřejnosti. Všichni úspěšně a zdolali 400 krát délku tělocvičny ZŠ Masarykova v Čáslavi, která je přesně 29,9 metrů a celkově tak uběhli 11 960 m. Jistě si zaslouží zveřejnit: za VAKADO Kalčic Miroslav 14 let, Krásenský Lukáš 12 let, Smékal Jan 14 let, za veřejnost Kamenář Petr 33 let, Losenický Ondřej 14 let a Váňa Karel 28 let. Nejlepší čas byl 56 min 45 sec a nejpomalejší 70 min a 5 sec. Do banku pro vítěze se podařilo sehnat 5600 Kč a tak každý borec obdržel 900 Kč. Především si však každý odnesl diplom s potvrzení výkonu, který kromě organizátora akce podepsala také osobnost české i světové atletiky paní Jarmila Kratochvílová, která se celé akce zúčastnila. Osobně kladně hodnotím 3 momenty: 1. akce proběhla hladce, rychle a bez zdravotních komplikací, 2. příjemně mě překvapily časy a to, že všichni borci běželi v pohodě zdálo se mi, že mají ještě dost rezerv, 3. potěšila mě přítomnost Jarmili Kratochvílové, která sama naší akci navštívila, aktivně pomáhala a dodala ji důstojnou atmosféru.

Akci věnovala VAKADO svým žáků a veřejnosti mimo jiné také jako poděkování městům Kutná Hora, Čáslav a Kolín, za podporu její práci a sportu vůbec. Poděkování patří také sponzorům: GRAFIA – Gryč tiskárna Kutná Hora, Asig s.r.o. dopravní značení Chvaletice a TES spol. s r.o. Čáslav.

Rekord z roku 2001 - 300 délek - byl pokořen, nový rekord 400 délek je na světe. Co bude dál ? Bude někdy 500 délek což je 15 km ? A nebo jakou jinou fyzickou disciplínu škola karate VAKADO připraví ?

Poznámka: Pořadatel si je vědom, že pro karate je rozhodující rychlost, výbušná síla a rychlostní vytrvalost a proto běh na dlouhou trať není přínosem a že trénink aerobní vytrvalosti má střední efektivitu až po 10 roce a velkou efektivitu až od 14 roku (proto podmínkou účasti na akci byl věk minimálně 10 let). Dříve orgány jako srdce a plíce nejsou zcela vyvinuty. Avšak všechny druhy bojových umění uznávají askezi, odříkání, přemáhání bolesti a sebe sama. Cílem akce bylo získání další mety karatistů soukromé školy karate Vakado do sbírky rekordů, ale také propagace sportu a lidských možností, výzva k veřejnosti, která stále méně chodí pěšky a stále více času tráví i monitorů.

Plakát

 

Miss kimono

květen - červen 2008

Další originální akci vymyslela naše škola karate VAKADO: soutěž "Miss kimono". Pokud je mi známo, neviděl jsem ji nikde v ČR ani jinde ve světě. Více viz sekce Zpravodaj, tisky 5/2008 a 6/2008. Na posledním plakátě Vám představuji vítězky ze SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. -- Ing. Jan Vališ

 

Přednášky a besedy

27.09.2018, Zdravý životní styl pod rouškou bojových umění

pro: Přátelské setkání zaměstnanců VHS Vrchlice-Maleč

lektor: Ing. Jan Vališ, asistent Zdeněk Bartůněk

Plakát

Sportovně laděnou akci setkání zaměstnanců vodohospodářské společnosti jsme obohatili 60 minut tématem "Zdravý životní styl pod roušku bojových umění" formou prolínání přednášky, ukázek a zapojení diváků. Obsah tvořily čtyři navazující samostatné bloky:

I. místo bojových umění mezi sporty, jejich význam a filosofie

II. karate, jeho podstata, technické prvky: údery, kryty ...

III. praktická sebeobrana laika

IV. karate jako zdravotní terapie

 
3.12.2009 Přednáška s ukázkami – Agrese, její rozpoznání, odklonění konfliktu, řešení

pro: „Otevřený klubu Céčko“ pod Domem dětí a mládeže v Kolíně, Pražská 880

lektoři: Ing. Jan Vališ a PaedDr. Richard Borecký, oba ze školy karate VAKADO Kutná Hora

V dalším centru pro volno časové aktivity pro mládež jsme uskutečnili besedu na téma „Jak řešit agresi“. Několika scénkami jsme ukázali postupné možnosti, jak v praxi eliminovat naštvaného agresora. První stupeň -rozpoznat agresora a vyhnout se mu již z dálky. Druhý stupeň - uchlácholit agresora, např. vlichotit se mu a uhasit tak konflikt. Třetí stupeň – v případě nezbytnosti fyzicky likvidovat útok agresora a uniknout.

Otevřený klub Céčko je jedna ze tří prostor Domu dětí a mládeže v Kolíně. Zde se nachází nabídka spontánních aktivit, jakási velká herna. Céčko je provozováno ve spolupráci s městem Kolín především jako nástroj primární prevence a alternativa ulice a hospod.

 
2.4.2009, Pohyb je lék - rady na konkrétní problémy

pro: Universita volného času pro seniory v Čáslavi

lektor: Ing. Jan Vališ

V první části přednášky byly zmíněny charakteristika a význam sportu v současné společnosti a dále změny v možnostech sportování v souvislosti s nástupem podnikatelských aktivit po roce 1989 a s rozvojem vědy a techniky, které se promítly do nových sportů. Ve střední části přednášky byly vysvětleny změny v těle při tělesné činnosti obecně, dále všechny hlavní involuční změny v těle seniorů. Nakonec byly probrány možnosti zpomalení zmíněných involučních změn a hlavně "Jak na to", tedy čemu se vyhnout a naopak jaké jsou vhodné aktivity pro seniory.

 
3.10.2007 20:00 hod., Tématická beseda: Bojová umění verzus šikana

pro: Internát SOU Kutná Hora

lektoři: Ing. Jan Vališ a PaedDr. Richard Borecký, VAKADO Kutná Hora

Plakát

 
26.9.2007, Přednáška: Bojová umění verzus šikana

pro: Internát VOŠ A SPŠ Kutná Hora

lektoři: Ing. Jan Vališ a PaedDr. Richard Borecký, VAKADO Kutná Hora

Plakát

Součástí šíření osvěty školou VAKADO jsou přednášky a tématické besedy s mládeží ve školách a internátech. V září 2007 trenér VAKADO Ing. Jan Vališ a PaedDr. Richard Borecký ze skupiny "Dospělí 30-60 let" navštívili jeden z internátů v Kutné Hoře. Se studenty pobesedovali na téma násilí, šikana a nabídli jako alternativu řešení problému pomocí výuky bojových umění.

 
1.3.2006 Relaxační cvičení, program AISIS

Pro: vedení škol na akci AISIS

Kde: „Divadélko“ ZŠ Jana Palacha Kutná Hora

Lektor: Ing. Jan Vališ, trenér karate VAKADO

O jarních prázdninách 2006 pořádalo občanské sdružení AISIS v základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře krátký kurz v rámci vzdělávacího programu „Trvalá obnova školy“ pro vedení přihlášených škol. Posláním AISIS je tvorba a realizace obecně prospěšných a vzdělávacích programů, které lidem umožňují rozvíjet klíčové životní dovednosti. Protože v této škole si pronajímáme léta tělocvičnu pro naše karate a i jinak se školu spolupracujeme, oslovil mě tehdejší pan ředitel „Palachovky“ Mgr. Miroslav Roudný ke spolupráci, za což děkuji. Na jednom stanovišti jsem vedl relaxační cvičení pro veselou skupinku.