Soukromá škola karate VAKADO
ÚvodAktualityKalendářO VAKADOTrenérO karateZkouškyNáborCeníkPodmínkyRozvrhZpravodajMasážeOdkazySponzořiPolitikaKontakt
O VAKADO

Zobrazit vše

Historie
Prehistorie
Historie soukromé školy...
Zásluhy VAKADO o rozvoj...
Současnost
Tréninky - věkové...
Bodování VAKADO
Výchovné programy
Zkoušky
Závodní činnost
Semináře
Tréninky o prázdninách
Letní tábory
Soukromé prázdniny...
Vánoce s VAKADO
Silvestr VAKADO
Bojovky v přírodě
Šípková
Akce pro veřejnost
DEBUŠ - Den bojových...
Běh na 400 délek
Miss kimono
Přednášky a besedy
Ostatní akce
Výstava kočárků
Cvičení venku
Finále 1. ročníku...
Jízda na vozítkách...

Historie

Prehistorie

Se jménem a trenérskou prací Ing. Jana Vališe je spojen vznik karate, které doposud působí v Kutné Hoře. V roce 1983 zakládá první oddíl karate v Kutné Hoře pod TJ RH. Oddíl je velmi populární, páskuje se i závodí. V tomto oddíle trénuje Ing. Vališ mimo jiné žáky, kteří se později pokusí dočasně sami trénovat vlastní oddíly: Miloš Janoušek, Jiří Horák, Ruda Leiblich, Jan Krasnay…

Ing. Jan Vališ a Miloš Janoušek 1985
Jiří Horák a Miloš Janoušek 1985
zleva: Zdeněk Juráň, Mirek Martinek, Zdeněk Řanda, Ing. Jan Vališ, Miloš Janoušek 1986
 

Historie soukromé školy VAKADO

Krátce po Sametové revoluci ing. Jan Vališ zakládá vlastní soukromou školu karate pod názvem „VALIŠ – KARATE – KUTNÁ HORA“, později „VALIŠ – KARATE – DO“ se zkratkou „VAKADO“. Od roku 1990 působila nárazově nebo trvale VAKADO již v 15 obcích ! V době svých začátků, kdy si ještě nevytvořila ze svých vlastních žáků konkurenci, měla v roce 1991 ve dvou městech, Čáslavi a Kutné Hoře, dohromady ve 4 skupinách v jednom pololetí rekordních 239 evidovaných členů! Pro srovnání na obrázku níže je 93 žáků, to je 39 % z tohoto počtu.

V Kutné Hoře působí VAKADO od 1990 doposud. Během této doby jsou podle počtu zájemců vytvářeny různé věkové skupiny.

V Čáslavi působila VAKADO dlouhých 14 let od 1991 do 2005. V "Přípravce" bylo přihlášeno jedno pololetí až 60 žáků a při výuce se používal mikrofon. Ve skupině "Starší" bylo až 40 žáků.

V Uhlířských Janovicích působila VAKADO velmi úspěšně 7,5 let od roku 1994 do 2001. Byla zde velmi přátelská a nejmorálnější skupina, která trénovala nejvíce co do objemu a intenzity. Škoda, že hrubým porušováním stanov ze strany vedení TJ SOKOL a jeho nezodpovědným přístrupem jsme přišli o tělocvičnu. Bůh jim odpusť, trenér Jan Vališ nikoliv.

V Kolíně působila VAKADO rovných 10 let, od září 1999 do ledna 2010. Zpočátku v tělocvičně 2 ZŠ v Kmochově ulici, později v krásné hale Obchodní akademie Kolín. Při náboru se v tělocvičně objevilo 80 zájemců a první pololetí cvičilo 36 žáků ! V posledních letech i přes stálou propagaci výrazně klesla členská základna a to i přesto, že zde v roce 2008 po 30 letech ukončil činnost konkurenční oddíl karate Sokol Kolín. Velká škoda.

 

Zásluhy VAKADO o rozvoj karate

Soukromá škola karate VAKADO přivedla ke karate mnoho nadšenců, dala jim základy a mnozí později sami pokračovali v trenérské činnosti:

zleva stojící: Dr. Vladimír Gladkov, trenér Ing. Jan Vališ, náš host Dr. Takao Nakaya Japonsko, Martin Cepek a další žáci VAKADO

Martin Cepek 1.Dan JKA Shotokan: Strávil ve VAKADO 5 let a dopracoval se zde do 4.kyu. Dnes nositel 1.Danu a je trenérem oddílu pod Sokolem v Kutné Hoře.

Dr. Vladimír Gladkov 3.Dan JKA Shotokan: První pás karate získal jako žák VAKADO v roce 1992. V roce 1993 se dopracoval k zelenému pásu a Ing. Jan Vališ mu svěřil vlastní skupinu 30 lidí v Čáslavi z důvodu dočasného odchodu mimo město. Dnes má 3.Dan a stále pokračuje jako trenér pod Sokolem Čáslav. Skupinu drží silné původní jádro z VAKADO (jeho členové dnes již hnědé i černé pásy), které ještě VAKADO průběžně doplňovalo svými žáky až do roku 2005.

Kopp Ladislav 2.Dan Wado-ryu: Ve VAKADO se dopracoval do 6.kyu. Dnes má 2.Dan Wado-ryu a vedl oddíl Wado-ryu a Tai-chi v Kutné Hoře.

Kopřiva Pavel: Začínal ve VAKADO, rád hlavně zápasil a proto přešel na Kick Box a stal se trenérem.

Tomáš Laube: Začínal ve VAKADO, později přešel na Kick Box. Mistr republiky a několikanásobný vícemistr republiky. Trénuje zájemce v oddíle Petra Valdmana i u sebe v soukromém rodinném domě.

Monika Hájková: Jako dítě cvičila v přípravce VAKADO v Čáslavi. Dnes úspěšná závodnice v Kick Boxu Čtyřnásobná vítězka národního poháru, vícemistrině světa. Trenérka cvičení do hudby -AERO-KICKBOXING

 
 

Současnost

VAKADO působí od roku 2010 s novou strategií: “Nemíchat věkové kategorie v v několika městech, raději vytvořit více skupin v jediném městě a nabídnout každému klientovi kvalitní tréninky s jeho věkovými vrstevníky i za cenu dojíždění (Čáslav 11 km, Kolín 13 km). V ostatních obcích působí VAKADO nárazově formou speciálních jednorázových seminářů, např. Sebeobrana a Zdravotní cvičení.

Výjimečnost VAKADO v regionu:

1. Věkové kategorie: Výuka je rozdělena do 4 skupin podle věku: 6-9 let, 10-12 let, 13-30 let a 30-60 let. Toto je důležité, protože je potřeba respektovat věkové zvláštnosti. Zvláště přípravky musí mít zcela jinak postavené tréninky v souladu s Teorií sportovního tréninku.

2. Osobnost trenéra. Všechny tréninky vede osobně trenér Ing. Jan Vališ s těmito kvalifikacemi: 2.DAN karate, trenér karate 1.třídy, praxe 39 let a plné nasazení – vedení školy karate je jeho jediné povolání. Zde na Netu najdete, kolik dalších akcí vytváří.

3. Doplňkové soukromé lekce. Pro snižování rozdílů mezi klienty jedné věkové skupiny, zvláště u nových členů, praktikuje VAKADO bez poplatku doplňkové soukromé lekce.

Škola karate VAKADO je evidována pod středočeským svazem karate a její členové získávají technické stupně a závodí, účastní se výukových víkendových seminářů s tuzemskými i zahraničními Mistry a letních výcvikových táborů. Svoji práci propaguje v tisku, ve vývěskách a na jedinečných barevných plakátech vlastní výroby.

Cíl cvičení: Vytvořit klientům nezkreslenou představu o bojových uměních, účelné využití volného času, vybití dětské tělesné aktivity a výchovné působení na jejich zdravý život a morálku.

Obsah výuky: Přísné dodržování potřeb různých věkových kategorií v souladu s teorií Postupného vývoje (raná specializace u nás nemá místo). U dětí všestrannost, vybití, kázeňské návyky, překážkové dráhy, gymnastika, soutěže a bojové hry. U mládeže rozvoj výkonnosti a vysoké nároky na techniku. U dospělých preciznost, harmonie, zdravotní cvičení, regenerace. Obecně technika KARATE SHOTOKAN, sebeobrana laika. Máme nejlepší strečinky včetně jógových ásan a rehabilitačních cvičení na bederní páteř.

(Aktualizováno k 2017)

Tréninky - věkové skupiny

V současné době řídí VAKADO 5 skupin: 4 hromadné a individuální výuka. Na všechny tréninky je povolena divácká přítomnost zdarma. Pouze skupina SE je pro diváky uzavřena, stejně jako individuální soukromé lekce

(Aktualizováno k 2017)

KHP1

Skupina Kutná Hora Přípravka 1. Pro děti od 6 do 10 let. Skupinu navštěvují děti nejen z Kutné Hory, ale také z Čáslavi, Kolína a okolí, protože respektuje věkové zvláštnosti a potřeby dětí.

- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
 
KHP2

Skupina Kutná Hora Přípravka 2. Pro děti od 10 do 12 let.

 
KH

Základní skupina Kutná Hora. Pro zájemce od 12 let nahoru neomezeno. Pravé krásné karate.

- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
Pomaleji to nešlo, Láďa Ex. KO
 
SE

Skupina Senioři 30, 40, 50, 60 let v Kutné Hoře. Pro zájemce starší 30 let. Skupinu navštěvují zájemci nejen z Kutné Hory, ale také z Čáslavi, Kolína a okolí, protože respektuje věkové zvláštnosti a potřeby této zralé věkové kategorie. Zdravotní cvičení, hodně sebeobrany a karate pomalu a od základů, jak to má být. Pro pohodu cvičících a možný ostych je zde zakázáno sezení diváků, včetně rodinných příbuzných. Naopak vyzkoušet si cvičení aktivně může kdokoliv nad 30 let.

- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
 
IND

Individuální výuka v soukromé tělocvičně trenéra je vhodná jako doplněk skupinové výuky, samostatná výuka pro klienty kteří chtějí osobní péči a nemají čas na pravidelné skupinové tréninky a pro nové zájemce v podobě několika úvodních lekcí, aby se rychle zařadili do skupinové výuky.

- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
- VIDEO - VIDEO - VIDEO -
 
 

Bodování VAKADO

Bodování ukazuje celkovou aktivitu žáka v naší škole karate VAKADO. Je propracované, aby umožnilo každému žákovi vyniknout, neboť nezahrnuje pouze docházku na tréninku, ale mnoho dalších, téměř 30 různých kritérií ! Proto každý žák, i déle nemocný, má mnoho dalších příležitostí, jak dohnat ztrátu bodů. Je to skutečně o píli a přístupu. Pokud jste v bodování někde vzadu a hlavně s velkým rozdílem od průměru, je to důvod k zamyšlení. Seznamy s body jsou v „Aktualitách“ a jsou aktualizovány každý měsíc.

 

Výchovné programy

Soukromá škola karate VAKADO zahrnuje do své činnosti kromě tělovýchovy a závodů také výchovné programy. Během své historie vyhlásila a uskutečnila tyto roční programy:

1. Protidrogová prevence

2. Pitný režim sportovce

3. Poznej svoje město a okolí

4. Životní prostředí, čisté město, třídění odpadů

Program protidrogové prevence
Trilogie: „Stop drogy“ „Sportem proti drogám“ „Za život bez drog“

Škola karate „VAKADO“ započala programy protidrogové prevence z vlastní iniciativy v roce 1996 pod názvem „Stop drogy“ Nutno říci, že v té době „VAKADO“ předešla městský i okresní úřad, kde podobné projekty nebyly ještě rozjeté. Marně se tehdy trenér chtěl k podobnému programu připojit, pomoci, navázat. Naopak se odnesl negativní zkušenosti. Brzy se však situace zlepšila a programy podpořilo také finančně město Kutná Hora. Program pokračoval v roce 1998 mottem „Sportem proti drogám“ a potřetí škola VAKADO navázala na předchozí léta v roce 2002 mottem „Za život bez drog“. Na rozdíl od různých „chytrolínů“, kteří žádost o peníze na protidrogovou prevenci zdůvodňovali obecnou větou: „ …My tím, že sportujeme, vyplňujeme mladým lidem čas, tak je odvádíme od drog…“, prováděla škola „VAKADO“ konkrétní činy: diskuse o tomto problému přímo na trénincích i oddílových akcích, účast na závodech s mottem „Stop drogy“, vlastní závody se stejným mottem, výstavy vlastních protidrogových prací z let minulých, vytváření nových protidrogových děl především formou básní a výkresů, výjezdové semináře do menších obcí s protidrogovým programem propojeným se cvičením.

Básně 1996,Básně 1998,Básně 2002
 
 
Program pitný režim

Pitným režimem jsme se zabývali prakticky hlavně v počátcích cvičení pod TJ Rudá Hvězda, kdy jsme trénovali tak intenzivně, že množství vypocené vody za jeden trénink překračovalo litr. Když jsem po letech program Pitný režim vyhlásil již v soukromé škole a mezi dětmi, šlo více o osvětu co pitný režim je, co pít, co nepít, jak často a v jakém množství během tréninku, po něm a mimo něj. Podařilo se mi za reklamu sehnat od firmy Pinelli s.r.o. ve Svobodné vsi u Žehušic pět druhů pro děti vhodných nápojů z jejich výrobního sortimentu. Získal jsem plechovky za několik tisíc Kč. Tyto nápoje dostávaly děti na trénincích zdarma jako pozornost.

 
Program poznej svoje město a okolí

Program spočíval v navštívení expozic v kulturních památkách v Kutné Hoře, pořizování dokumentace z těchto akcí a výroba upomínkových plakátů. Dva plakáty zde uvádím. Za úspěch považují, že se mi tehdy povedlo přesvědčit personál, že nám dovolil focení mezi vzácnými exponáty. Posadit dvě děti do vzácné truhly se již těžko dnes někomu podaří, i když jsem na dno chránil složenou dekou. Stejně tak sundat z podstavců dřevěné sochy andělů, aby se promíchaly s našimi dětmi z přípravky.

 
Program „Životní prostředí, čisté město, třídění odpadu“

Nový program od roku 2002 má za úkol působit na děti a mládež při vztahu ke krajině, čistotě města a životnímu prostředí. V rámci tohoto programu probíhá mnoho brigád, kdy děti čistí přírodu, likvidují černé skládky a třídí sebraný odpad. Sběr probíhá také v lokalitách městského sídliště. Třídění odpadů je věnována pozornost také na všech letních táborech. Při sběru je s úspěchem aplikován zlepšovák VAKADO: děti používají nerezové kleště (původně vyrobené na dorty, nebo obracení masa), které umožňují důstojný, bezpečný, hygienický a pohodlný sběr větších ale i velmi drobných předmětů. To je velmi důležité, neboť při práci jsme například narazily také na použité injekční stříkačky - tak se dokonce oba programy prolnuly: drogy + prostředí.

Plnění výchovných programů je zdokumentováno na krásných obrázcích. Osvětu výchovných programů zajišťuje škola VAKADO ve svých vývěskách, vlastním měsíčním Zpravodaji a v tisku. Všichni, kteří se na plnění výchovných programů podílejí jsou odměněni průběžně i slavnostně koncem roku.

 
 

Zkoušky

Povinné formality ke zkouškám

Momentky ze zkoušek 2006, 2009, 2011, 2012

Zkoušky na pásy karate jsou slavnostním okamžikem, sportovním výkonem, dílčími mezníky za dlouhým tréninkem. Cílem zkoušky je získat další kvalifikaci, pás karate. Pásů karate je celá řada, tyto řady a barvy pásů jsou v různých stylech karate různé. Shodují se v tom, že nejnižší pás je bílý, další pásy postupně tmavnou a mistrovský pás je černý. Pásy karate jsou naše hodnosti. Jsou jistě znakem naší píle, jsou naší vizitkou, jsou podmínkou získávání trenérských tříd, licencí, živnostenských listů. Jsou podmínkou pro účast na závodech a na seminářích ve vybraných skupinách. Jsou vodítkem trenéra pro organizaci tréninků a zvláště pro instruktory, kteří Vás osobně neznají. Jsou dílčími kroky, jsou naší motivací. Jsou estetickou i praktickou pomůckou. Všichni bychom se měli snažit, aby naše pásy byly stále tmavší. Známý výrok Bruce Lee, že pásky jsou jenom proto, aby držely kalhoty si nesmíte nesprávně vykládat. Získávání pásů má své opodstatnění, svůj význam. Požadavky na každou zkoušku na daný pás karate přesně popisuje zkušební řád. Zkouška má 3 části. V první části se cvičí kihon, tedy základní techniky prováděné samostatně bez soupeře, kdy zkoušený předvádí v předepsaných bojových postojích v pohybu předepsané údery a kryty a jejich kombinace. Ve druhé části čelí ve dvojici domluvenému útoku soupeře, provádí obranu a protiútok. Ve třetí části se cvičí souborné cvičení Kata, stínový boj proti několika imaginárním soupeřům. Kata by měla být vrcholem zkoušky, výrazem vlastní seberealizace zkoušeného. Ke zkoušce patří fyzické vyčerpání, duševní napětí, tréma před diváky. To je spravedlivé. Čím lépe je adept připraven, tím menší má strach, který může vystřídat těšení se na zkoušku, na vlastní výkon. Pokud je zkoušený úspěšný, získá do průkazky karate od zkušebního komisaře potvrzení o získání příslušného pásu. Samotný pás příslušné barvy je poté povinen nosit.

 

Závodní činnost

Momentky ze závodů v Nymburce, Ledči nad Sázavou, Ústí nad Orlicí, Vamberka, Milovic, Říčan 2006 až 2018

Tomáš na stupních
Dva diplomy
Naši závodníci
Naši závodníci
Náš trenér - rozhodčí

Závody jsou jednou z mála, snad jedinou možností, jak legálně a slušně konfrontovat své schopnosti a tréninkem nabyté dovednosti se soupeřem. Musím se ohradit proti těm „moudrým“, kteří závody neuznávají, neboť prý na ulici je to jinak, závodníky deformují pravidla a oni dělají karate pro sebe a tak dál bla bla bla. Po mém soudu však závody nelze jako přímou mírovou bojovou zkušenost a emociální zážitek ničím nahradit. Závody mají neopakovatelnou atmosféru, závodníci musí překonávat strach, bolest, vyčerpání, zklamání, pocit poškození rozhodčím (někdy pouze jejich subjektivní), trému. A to je dobré, to karateku posouvá kupředu, protože nakonec se dostaví dobrý pocit z osobní účasti na tatami. Abych zavřel ústa kritikům, kteří se odvolávají na klasiku, musím zmínit osobní zkušenost. Na semináři s posledním žijícím klasikem shihanem Hidetakou Nishiyamou jsem z jeho úst slyšel tento názor: „..na tréninku se učíme, trénujeme a zkoušíme techniky, poté jedeme na závody, abychom vyzkoušeli zda to funguje. Zkušenost ze závodů využijeme k tomu, abychom na trénincích opravovali to, co nefungovalo na závodech, tak aby to fungovalo a zase to jedeme vyzkoušet na závody a tak dokola“. O důležitosti závodů nepochyboval. O významu soutěžení jako takovém jistě také nepochybují žádní kolegové (především trenéři 1.tříd), popřeli by tak Teorii sportovního tréninku a Psychologii sportu, Managementu ve sportu atd. - a to nelze. Já vždy budu obdivovat závodníky, ty statečné muže a ženy, kteří se odváží nést svoji kůži na trh. -- Jan Vališ

 

Semináře

Seminář - Kanazawa - 2004

Seminář - Shihan Miura - 2015

Co jsou semináře karate

Semináře karate jsou většinou víkendové tréninky v různých městech republiky (samozřejmě můžete jezdit také do zahraničí) s kvalitními instruktory, mistry karate. Je to nejlepší způsob učení se karate-do, které se na jedné straně drží tradice a na druhé straně se také vyvíjí. Seminář nelze nahradit knihou a videonahrávku vždy není dovoleno pořídit a stejně neobsáhne vše a nenahradí osobní zkušenost a atmosféru. Kterýkoliv oddíl se může domluvit s kterýmkoliv instruktorem, tuzemským nebo zahraničním na vedení semináře v jeho městě. Nabídky se základními informacemi (jméno vyučujícího mistra, místo a doba konání, rozvrh a obsah výuky, cena, možnosti ubytování…) rozešle pořadatel jednotlivým oddílům v republice například podle adresáře oddílů. Dnes se využívá internetová pošta a webové stránky různých svazů i oddílů karate. Nabídkové letáky jsou také na akcích karate: jiných seminářích, závodech, exhibicích, letních táborech. Vedoucí oddílů informují o seminářích své žáky. Ceny se pohybují většinou od 200 do 500 Kč, děti do 15 let mívají slevu. Již jsem platil ale i 1200 Kč za 3 tréninky. Pořadatel většinou nabízí ubytování také v tělocvičně za 50 Kč na noc ( je třeba mít vlastní spacák a karimatku), někdy zajistí dotované ubytování. Já jsem vždy raději využíval hotely a ještě lépe priváty. Na seminářích se především cvičí. Mezi cvičením mistři nejen předvádějí a vysvětlují často nové techniky, ale hovoří občas o historii, zajímavých historkách, filozofii bojových umění a jiných perlách. Cvičí se vyváženě všechny formy: kihon, kata, kumite (základní techniky, souborná cvičení, boj s jedním nebo více partnery). Část tréninků bývá společná, část rozdělená podle technické úrovně (podle pásů). Seminářů se může zúčastnit kdokoliv, předpokládá se ale určitá minimální znalost, alespoň nějaký žákovský stupeň, pás karate. Pro trenéry, kteří už nemají svého mistra, jsou semináře jedinou možností, kdy trénuje někdo je. Semináře jsou však zvláště pro dospělejší cvičence také společenskou záležitostí. Často jsou jedinou příležitostí, kdy se opakovaně scházíme nejen s mistrem, ale i s karatisty z celé republiky. Tato setkání vrcholí u obědů mezi tréninky a zvláště u večeří po trénincích. Organizátoři proto volí ve svých městech vhodná a posezení, nezřídka kdy s hudbou a tancem. Jaké štěstí, že tréninky dopoledne potom začínají až v 10:00 hodin.

 
Semináře VAKADO

Pokud dělám semináře já, tak jsou tím myšleny buď speciální tréninky s výkladem pro žáky VAKADO, nebo naopak cvičební výukové akce pro veřejnost. Semináře pro žáky VAKADO jsou zaměřené např. na zkoušky. Zde se na jednotlivých hodinách probírají pro dané technické stupně jednotlivé části zkoušky. Semináře pro veřejnost jsou například semináře v rámci programu Spirála. Jde o výukové tréninky v malých obcích regionu s vývozem zdravotního životního stylu pod rouškou bojových umění. Obsahem jsou poctivý strečink s jógovými prvky a sebeobranné situace s důrazem na čtyř jediné spojení: jednoduchost+účinnost+zdravotnost+estetika. Cílem je ukázat, že karate a bojová umění nejsou bezduché surové mlácení, ale mimo jiné cesta ke zdraví, především i pro dříve narozené bez ohledu na různá fyzická omezení. Seminářů pro veřejnost se mohou zúčastnit také žáci VAKADO, kteří mi zde pomáhají.

a) semináře pro zkoušky

b) semináře pro veřejnost

 
 

Tréninky o prázdninách

Jako bonus pro žáky VAKADO jsou o prázdninách zdarma pravidelné tréninky jednou týdne na krásném novém hřišti TJ Sparta Kutná Hora s umělým povrchem.

 

Letní tábory

Letní tábor TEXANA 2002

červenec

Na letní tábory jsme jezdili do Jinolic v Českém ráji, které léta organizuje MUDr. Karel Jedlička z Mladé Boleslavi – firma Kamikaze. Abychom umožnili účast také pro menší děti z naší školy karate VAKADO v roce 2002 jsme uspořádali tábor sami a všem jsme zajistili kompletní servis: ubytování v chatkách, celodenní stravování a hlídaní nejmenších. Cvičení karate 3 krát denně doplnilo koupání a sportovní hry ve vodě, na písečné pláži, na hřišti i kempu. Zpestřením byl minigolf, střelba z luku a pistolí. Nezapomnělo se na výchovné programy „Za život bez drog“ a „Životní prostředí, čisté město, třídění odpadů“. Večer se děti oddaly vlastní tvořivosti v bojovkách nebo míčových hrách s ostatními návštěvníky kempu, vtipkování a zpívaní u táboráků. V tričkách VAKADO byly naši karateka v kempu viditelní i když nebyly zrovna v kimonech. Tréninky vedl Ing. Jan Vališ 1.DAN, pomohl Martin Svejštil 1.DAN z Hradce Králové, lukostřelbu řídil Michal Motl ze Sázavy. Tábor proběhl v příjemné pohodě bez zranění a nemocí. Fotografie budou dětem VAKADO z Čáslavi, Kutné Hory a Kolína připomínat krásný čas prázdnin.

 
 

Soukromé prázdniny u trenéra

Jednou ze zajímavých a mezi ostatními oddíly karate neobvyklých aktivit VAKADO je týden prázdnin vybraných žáků přímo v soukromí trenéra. Soustředění je naplněno od rána do večera sportovními i kulturními aktivitami. Tréninky probíhají na některých z četných venkovních rovných asfaltových hřištích, na trávě ve stínu stromů, nebo v blízkém lesoparku. V případě nepříznivého počasí se využívá malá tělocvična se zrcadly v bytě trenéra. Časté jsou také noční tréninky či dobrodružné výlety. Povinnou výbavou je jízdní kolo, které je denním dopravním prostředkem. Důraz je kladen na dobrou a rozmanitou stravu. Chvíle u společného stolu jsou společenským obřadem. Na závěr soustředění dostanou děti pro rodiče podrobnou zprávu o každé denní aktivitě včetně přesného jídelníčku a pokladního listu, kam si děti cvičně zapisují pohyb Kč svého kapesného. V komorním prostředí se mohou blíže poznat děti ze všech měst, kde VAKADO působí. Všechny turnusy mají společné rysy jako cvičení karate, noční hry, jízdu a kolech. Každý ročník bývá navíc něčím specifickým:

První ročník 2000 probíhal jen 4 dny ve snaze o samostatnost, ještě v provizorních podmínkách a byly 2 termíny po 4 žácích. Hodně jsme cvičili, hlavně karate a často i pozdě večer.

Druhý ročník 2001 byl již 5 dnů, měl technicky vybavenější základnou, byl více rekreační a denně jsme plavali.

Třetí ročník 2002 byl rozšířen na 6 dětí. Poprvé měly stejná trička VAKADO. Soustředění probíhalo v týdnu největších povodních. V náhradním programu místo koupání jsme mimo jiné stříleli ostrými a během jednoho dne zacvičily děti celkem 1640 cviků: 1000 dřepů, 240 sklapovaček na zádech, 200 na břiše a 200 kliků. Digitální fotky.

Čtvrtý ročník 2003. Pět dětí a kocour, během tábora vyvěšena vlajka, sportovní olympiáda, hledání pokladu, denní koupání v bazénu, více rekreační, digitálně foceno.

 

Vánoce s VAKADO

Z původních předvánočních schůzek s klienty a rodiči v každém městě zvlášť, vznikla velká akce společná „VÁNOCE s VAKADO“. Stala se největší akcí roku, kdy dochází k slavnostnímu setkání všech našich členů a jejich příbuzných ze všech skupina a měst. Do velké tělocvičny v ZŠ Jana Palacha Kutná Hora se akce natrvalo přemístila v roce 2001. Využity jsou i přilehlé prostory malé tělocvičny, nářaďovny. Chodba slouží jako místo občerstvení, na stolech jsou chlebíčky, jednohubky, sladkosti, nápoje a přítomnými přinesené vánoční cukroví na společný stůl. Jsou zde také výkresy našich žáků z programů „Protidrogové prevence“, fotografie z programu „Životní prostředí“, barevné Zpravodaje VAKADO.

Vánoční podvečer je úspěšný díky pečlivě sestavenému programu a desetičlennému realizačnímu týmu z řad rodičů. V minulosti byl program postaven na soutěžích mezi jednotlivci, oddíly, městy a součástí programu byly pro ukázku karate zkoušky na pásy a zápasy. Později jsme ho pojali ho jako show složené ze svižně navazujících samostatných bloků vystoupení jednotlivých skupin VAKADO. Nejmladší přípravka předvádí obecné dovednosti a gymnastiku, starší přípravka gymnastiku a sportovní zápasy, dorostenci ukázky vybraných technik karate a dospělí nad 30 let týmové cvičení karate a sebeobranu v boji se skupinou. Každý rok nacvičují všechny skupiny zvláštní choreografii pro svá vystoupení. Program doplňují ukázky přizvaných hostů, kteří v minulosti prezentovali aikido, capoeiru, boj s dřevěnými meči, tai-chi, historický šerm, břišní tance. Mezi bloky a o přestávce čteme informace o historii VAKADO a zajímavých rekordech, děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům VAKADO za podporu a samozřejmě všem sponzorům za uplynulý rok. K závěru dochází k vyhodnocení bodování za poslední pololetí, vyhlášení a odměnění vítězů.

2005
 
2006
 
2007
 
2008
 
2009
...
 
 

Silvestr VAKADO

“Silvestr s VAKADO“ je pro žáky školy, jejich rodinné příslušníky, kamarády a známé. Smyslem akce v rámci programu „v v v“ tedy „ven ven ven“ (program je protikladem www – tedy sezení u PC) je dostat lidi před Silvestrovkou veselicí spojenou s pasivním sledování TV a přejídáním na 3 hodiny do pohybu na čerstvém vzduchu. Současně poskytnout zúčastněným zajímavý program část Silvestrovského večera a mezi přáteli.

Akci zahajujeme v 16:00 hod 20 minutovým pochodem do kopce se zátěží, neboť vše, včetně dřeva na ohně si neseme s sebou. Cílem je schované krásné a tajemné místo nad sídlištěm v opuštěné vodárně. Je to veliká šestihranná nádrž ve dvou stupních, místo jako stvořené pro přistávání mimozemských civilizací.

V rámci programu a pro naši bezpečnost nejprve vyčistíme dno od případných odpadků či nebezpečných předmětů, pokud jsme tak neučinili dříve. Protože soumrak se rychle snáší, rozděláme ohně. Děti ani netřeba stále organizovat, protože se v exotickém prostředí rozprchnou do tmy a řádí sami. Z her a soutěží většinou provádíme vybíhání, sbíhání šikmých stěn, běh na šikmé ploše 45st, slaňování ledových částí stěn, hledání pokladů ve tmě v podobě mincí a čokolád, hru na schovávanou atd. Navazuje opékání vuřtíků a pojídání chlebíčků, jednohubek a dalších dobrot díky iniciativě rodičů. Závěrem a vrcholem je ohňostroj a přípitek. Po celou dobu jsme ve tmě jen v záři ohňů, svíček, ručních svítidel, případně svítících tyčinek. V jejich záři jdeme zpět na místo srazu, kocháme se pohledem na svítící město pod námi a rozcházíme se v 19:00 hod jistě všichni vyvětraní a s pocitem dobře a zdravě stráveného podvečera. Zbývá podotknout, že za účast na této akci získávají děti (vlastně všichni) celých 5 bodů a navíc po jednom bodu za každého příbuzného či kamaráda, který se zúčastnil. Nejmladšímu účastníku Silvestra s VAKADO byli 3 roky, nejstaršímu 69 let.

 

Bojovky v přírodě

Většinou vyrážíme do přírody některý krásný slunný víkendový den do lesoparku Kaňk nad největším Kutnohorským sídlištěm Šipší. Vždy vydařené obvykle tříhodinové akce sestávají z her v přírodě a po cestě zpět plníme program „Životní prostředí“ - sbíráme pohozené odpadky a likvidujeme černé skládky (bezpečně, bezdotykově kovovými kleštěmi).

Členitý lesní terén na bývalých hornických haldách umožňuje krosové běhání, hraní na schovávanou, honičky, skoky ze svahu, nácvik obrany proti granátu a různé další naplánované hry. Mezi nejoblíbenější je stále dobývání tvrze šiškovou válkou – nebojte se, ochranné brýle jsou samozřejmostí u každého dítěte.

Z teorie sportovního tréninku: Sportovní příprava dětí musí být velmi všestranná nejen výběrem cvičení, ale změnou prostředí, tedy kromě cvičení v tělocvičně využívat také sportovní aktivity v přírodě. Přitom je nutné dbát na bezpečnost.

Když duben přichází - hry v lese

Program "Ven ven ven !!

 
Když duben přichází - likvidace další černé skládky

Program "Životní prostředí"

 
 

Šípková

Sběr šípků je další zajímavá akce v přírodě pro Přípravku. Záběry jsou z úvozové cesty od sídliště Šipší směrem k lesoparku Kaňk. Společnou sklizeň jsme si rozdělili pro výrobu šípkového čaje. Po roce 2010 došlo ke kultivaci pozemků kolem úvozové cesty a opravě starých plotů. Také technické služby se angažovaly v prosekávání úvozové cesty. Bohužel to sebou přineslo také rozsáhlé vysekání divoce rostoucích šípkových keřů. My máme alespoň vzpomínky a dvě desítky památečních fotografií. Zde pro zajímavost alespoň čtyři.

 
 

Akce pro veřejnost

Mimo péči o své klienty pořádá škola VAKADO také akce pro veřejnost. Příkladem je "Běh na 400 délek tělocvičnou". Kromě diplomu s potvrzením výkonu, jeho délkových a časových hodnot a s podpisem trenéra VAKADO a významné osobnosti české a světové atletiky paní Jarmily Kratochvílové, obdrželi všichni, kteří doběhli také finanční prémii.

DEBUŠ - Den bojových umění pro školy

Nápad uspořádat tuto akci vznikl přímo v kanceláři starosty Kutné Hory, když jsme řešili možnost spolupráce města a soukromé školy karate VAKADO. Jmenovitě děkuji panu starostovi RNDr. Ivo Šancovi CSc. a paní místostarostce Mgr. Daně Vepřkové. Cílem akce bylo zpřístupnit veřejnosti náš trénink karate, předvést ukázky a zapojit žáky kutnohorských škol do tréninku formou soutěží, aby si cvičení sami vyzkoušeli. První akce se konala v „naší“ tělocvičně ZŠ Jana Palach v úterý 24.6.2014. Zapojili jsme všechny čtyři naše věkové skupiny. Ukázky náplně svých tréninků postupně předvedli děti z mladší přípravky, ze starší přípravky, mládežníci ze základní skupiny a také se prezentovala skupina dospělých. Obrázky z 1. a 2.ročníku jsou na plakátech níže. Přiložená Zpráva dokumentuje koncepci akce z hlediska postupu od jednoduché motoriky ke složitější a od obecné ke speciální.

Zpráva

 

Běh na 400 délek

Před startem
400 délek před námi
Rozhodčí počítají obrátky
Vítěz
Jan Vališ, Jarmila Kratochvílová
V cíli
Odměny všem
Úspěšní rekordmani

Jistě jste zvědaví, jak dopadla tato zajímavá disciplína, kterou vymyslela soukromá škola karate VAKADO a symbolicky ji uskutečnila v Čáslavi, městě atletů, kolébky Jarmily Kratochvílové a Lídy Formanové.

Přihlásili se 3 žáci VAKADO a 3 zájemci ze sportovní veřejnosti. Všichni úspěšně a zdolali 400 krát délku tělocvičny ZŠ Masarykova v Čáslavi, která je přesně 29,9 metrů a celkově tak uběhli 11 960 m. Jistě si zaslouží zveřejnit: za VAKADO Kalčic Miroslav 14 let, Krásenský Lukáš 12 let, Smékal Jan 14 let, za veřejnost Kamenář Petr 33 let, Losenický Ondřej 14 let a Váňa Karel 28 let. Nejlepší čas byl 56 min 45 sec a nejpomalejší 70 min a 5 sec. Do banku pro vítěze se podařilo sehnat 5600 Kč a tak každý borec obdržel 900 Kč. Především si však každý odnesl diplom s potvrzení výkonu, který kromě organizátora akce podepsala také osobnost české i světové atletiky paní Jarmila Kratochvílová, která se celé akce zúčastnila. Osobně kladně hodnotím 3 momenty: 1. akce proběhla hladce, rychle a bez zdravotních komplikací, 2. příjemně mě překvapily časy a to, že všichni borci běželi v pohodě zdálo se mi, že mají ještě dost rezerv, 3. potěšila mě přítomnost Jarmili Kratochvílové, která sama naší akci navštívila, aktivně pomáhala a dodala ji důstojnou atmosféru.

Akci věnovala VAKADO svým žáků a veřejnosti mimo jiné také jako poděkování městům Kutná Hora, Čáslav a Kolín, za podporu její práci a sportu vůbec. Poděkování patří také sponzorům: GRAFIA – Gryč tiskárna Kutná Hora, Asig s.r.o. dopravní značení Chvaletice a TES spol. s r.o. Čáslav.

Rekord z roku 2001 - 300 délek - byl pokořen, nový rekord 400 délek je na světe. Co bude dál ? Bude někdy 500 délek což je 15 km ? A nebo jakou jinou fyzickou disciplínu škola karate VAKADO připraví ?

Poznámka: Pořadatel si je vědom, že pro karate je rozhodující rychlost, výbušná síla a rychlostní vytrvalost a proto běh na dlouhou trať není přínosem a že trénink aerobní vytrvalosti má střední efektivitu až po 10 roce a velkou efektivitu až od 14 roku (proto podmínkou účasti na akci byl věk minimálně 10 let). Dříve orgány jako srdce a plíce nejsou zcela vyvinuty. Avšak všechny druhy bojových umění uznávají askezi, odříkání, přemáhání bolesti a sebe sama. Cílem akce bylo získání další mety karatistů soukromé školy karate Vakado do sbírky rekordů, ale také propagace sportu a lidských možností, výzva k veřejnosti, která stále méně chodí pěšky a stále více času tráví i monitorů.

Plakát

 

Miss kimono

květen - červen 2008

Další originální akci vymyslela naše škola karate VAKADO: soutěž "Miss kimono". Pokud je mi známo, neviděl jsem ji nikde v ČR ani jinde ve světě. Více viz sekce Zpravodaj, tisky 5/2008 a 6/2008. Na posledním plakátě Vám představuji vítězky ze SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. -- Ing. Jan Vališ

 

Přednášky a besedy

27.09.2018, Zdravý životní styl pod rouškou bojových umění

pro: Přátelské setkání zaměstnanců VHS Vrchlice-Maleč

lektor: Ing. Jan Vališ, asistent Zdeněk Bartůněk

Plakát

Sportovně laděnou akci setkání zaměstnanců vodohospodářské společnosti jsme obohatili 60 minut tématem "Zdravý životní styl pod roušku bojových umění" formou prolínání přednášky, ukázek a zapojení diváků. Obsah tvořily čtyři navazující samostatné bloky:

I. místo bojových umění mezi sporty, jejich význam a filosofie

II. karate, jeho podstata, technické prvky: údery, kryty ...

III. praktická sebeobrana laika

IV. karate jako zdravotní terapie

 
3.12.2009 Přednáška s ukázkami – Agrese, její rozpoznání, odklonění konfliktu, řešení

pro: „Otevřený klubu Céčko“ pod Domem dětí a mládeže v Kolíně, Pražská 880

lektoři: Ing. Jan Vališ a PaedDr. Richard Borecký, oba ze školy karate VAKADO Kutná Hora

V dalším centru pro volno časové aktivity pro mládež jsme uskutečnili besedu na téma „Jak řešit agresi“. Několika scénkami jsme ukázali postupné možnosti, jak v praxi eliminovat naštvaného agresora. První stupeň -rozpoznat agresora a vyhnout se mu již z dálky. Druhý stupeň - uchlácholit agresora, např. vlichotit se mu a uhasit tak konflikt. Třetí stupeň – v případě nezbytnosti fyzicky likvidovat útok agresora a uniknout.

Otevřený klub Céčko je jedna ze tří prostor Domu dětí a mládeže v Kolíně. Zde se nachází nabídka spontánních aktivit, jakási velká herna. Céčko je provozováno ve spolupráci s městem Kolín především jako nástroj primární prevence a alternativa ulice a hospod.

 
2.4.2009, Pohyb je lék - rady na konkrétní problémy

pro: Universita volného času pro seniory v Čáslavi

lektor: Ing. Jan Vališ

V první části přednášky byly zmíněny charakteristika a význam sportu v současné společnosti a dále změny v možnostech sportování v souvislosti s nástupem podnikatelských aktivit po roce 1989 a s rozvojem vědy a techniky, které se promítly do nových sportů. Ve střední části přednášky byly vysvětleny změny v těle při tělesné činnosti obecně, dále všechny hlavní involuční změny v těle seniorů. Nakonec byly probrány možnosti zpomalení zmíněných involučních změn a hlavně "Jak na to", tedy čemu se vyhnout a naopak jaké jsou vhodné aktivity pro seniory.

 
3.10.2007 20:00 hod., Tématická beseda: Bojová umění verzus šikana

pro: Internát SOU Kutná Hora

lektoři: Ing. Jan Vališ a PaedDr. Richard Borecký, VAKADO Kutná Hora

Plakát

 
26.9.2007, Přednáška: Bojová umění verzus šikana

pro: Internát VOŠ A SPŠ Kutná Hora

lektoři: Ing. Jan Vališ a PaedDr. Richard Borecký, VAKADO Kutná Hora

Plakát

Součástí šíření osvěty školou VAKADO jsou přednášky a tématické besedy s mládeží ve školách a internátech. V září 2007 trenér VAKADO Ing. Jan Vališ a PaedDr. Richard Borecký ze skupiny "Dospělí 30-60 let" navštívili jeden z internátů v Kutné Hoře. Se studenty pobesedovali na téma násilí, šikana a nabídli jako alternativu řešení problému pomocí výuky bojových umění.

 
1.3.2006 Relaxační cvičení, program AISIS

Pro: vedení škol na akci AISIS

Kde: „Divadélko“ ZŠ Jana Palacha Kutná Hora

Lektor: Ing. Jan Vališ, trenér karate VAKADO

O jarních prázdninách 2006 pořádalo občanské sdružení AISIS v základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře krátký kurz v rámci vzdělávacího programu „Trvalá obnova školy“ pro vedení přihlášených škol. Posláním AISIS je tvorba a realizace obecně prospěšných a vzdělávacích programů, které lidem umožňují rozvíjet klíčové životní dovednosti. Protože v této škole si pronajímáme léta tělocvičnu pro naše karate a i jinak se školu spolupracujeme, oslovil mě tehdejší pan ředitel „Palachovky“ Mgr. Miroslav Roudný ke spolupráci, za což děkuji. Na jednom stanovišti jsem vedl relaxační cvičení pro veselou skupinku.

 
 
 

Ostatní akce

Výstava kočárků

Naše krásná Kutná Hora skýtá kouzelná místa a zajímavé akce. V květnu 2009 jsme jsme před tréninkem s několika dětmi z přípravky navštívili výstavu kočárků v Sankturinovském domě na Palackého náměstí v Kutné Hoře. Muzeum kočárků vytvořili pan Ing. Vladislav Latislav a paní Alena Balýová. Hezký nápad !

 

Cvičení venku

 

Finále 1. ročníku Miss Kutná Hora

 

Jízda na vozítkách Segway

První svezení na vozítkách Sagway uspořádala VAKADO v neděli 21.11.2010. Udělala radost všem 44 účastníkům od 6ti do 60ti let. Všechna tři vozítka byla celé 2 hodiny plně vytížena. Děkuji našemu laskavému sponzorovi firmě ALFA - FOOD s.r.o. za finanční podporu akce. Škoda, že pro fotografie byly ztížené podmínky, ale aspoň něco přikládám.

(video)
(video)
(video)